Máy chủ SROVN | Map 150 
Đăng nhậpThời gian

Thời gian SROVN

  • Thời gian Server: 19:13:25
  • Map 150: (Asia + Eu)
  • Item: D30 (Son - Som - Sun)
  • EXP/ SP: 100x
  • Item Drop: 10x
  • Trade Rate: 2x
  • PC Limit: 6
  • IP Limit: 8

Đăng Ký


Tôi đã đọc và đồng ý với quy định của SROVN