Máy chủ SROVN | Map 150 
Đăng nhậpHẮC SÁT

Vũ khí: Đại đao / Thương

Đặc điểm:ý chí mạnh mẽ độc đoán kết hợp chiến thương và kiếm rộng để tạo ra kỹ thuật "ngọn giáo giết người" tấn công như vũ bão về phía đối phương

THÁP BĂNG GIÁ

Nơi sinh sống của Gấu Băng Cổ Đại

Bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm Phụ bản mới này chưa. Bạn sẽ nhận được kim cương sau khi hoàn thành nhiệm vụ phụ bản này.

Tìm hiểu thêm

THÁP LỬA CHÁY

Nơi sinh sống của Ma Thần Narun

Độ khó cao hơn Tháp Băng Giá. Bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm Phụ bản mới này chưa. Bạn sẽ nhận được kim cương sau khi hoàn thành nhiệm vụ phụ bản này.

Tìm hiểu thêm

ĐỀN THỜ HỦY DIỆT

Đền thờ nơi Shamooth sinh sống

Vùng đất cấm, nơi mà mọi thứ đều bị nhiễm độc. Bạn đã sẵn sàng đánh bại Ma thần Shamooth chưa?

Tìm hiểu thêm

ĐỀN THỜ BÓNG TỐI

Đền thờ nơi Succubus sinh sống

Vùng đất cấm, nơi mà mọi thứ bị quyền rủa. Bạn đã sẵn sàng đánh bại Quỷ dữ Succubus chưa?

Tìm hiểu thêm
Bảng Xếp Hạng
+Xem thêm
Top Level
Top Gold